—— Samohodna mašina za izradu termoplastičnih vibracionih linija ——

Samohodna mašina za izradu termoplastičnih vibracionih linija

  • Mi smo najveći profesionalni proizvođač u Kini i tvornica strojeva za označavanje cesta na konveksnoj liniji sa vlastitim pogonom. Prema međunarodnim statističkim podacima o slučaju, saobraćajne nesreće smanjit će se za više od 30% nakon usvajanja konveksnih linija oznaka, stradanja i ekonomskih gubitaka u velikoj mjeri. Kao rezultat toga, stručnjaci apeliraju na upotrebu ove vrste linija oznaka kao standardne linije za sigurnost prometa.